Hoek

Team Hoek

Start van ons team

Sinds 12 december 2016 zijn wij (Nelly, Femke en Leona) als (wijk)verpleegkundigen gestart met Buurtzorg Hoek. Ons gebied reikt van de sluizen van Terneuzen tot aan de Braakman. Ondertussen hebben we een leuk aantal cliënten mogen ontmoeten en zijn wij druk aan het zorgen en buurten. Sinds september is ons team gegroeid, waarbij we vier collega's hebben mogen verwelkomen (Ina, Mariëtte, Eva, Naomi en Larissa. Ons gebied is daarmee ook groter geworden. Buurtzorg Hoek levert naast Hoek en de Braakman, ook zorg in Phillipine en Sluiskil. 

 

Een frisse kijk op thuiszorg

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is. 

Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging aan huis als iemand ernstig ziek is, na een ziekenhuisopname of als iemand zelfstandig wilt blijven wonen. Wij helpen bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van de behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg  snel worden ingezet.

 

Dé Buurtzorgformule

Buurtzorg gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook de familie en mantelzorgers. De cliënt krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, de zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat de cliënt zelf weer zou kunnen (leren). De persoonlijk begeleider heeft, samen met de cliënt of namens de cliënt, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts of behandelend specialist).

Samen met de cliënt zoeken we naar oplossingen zodat men zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Buurtzorg helpt hiermee om te gaan. Ook bereiden wij de cliënt en diens omgeving voor op de mogelijke consequenties die hun ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.

Buurtzorg werkt samen met fysio- en ergotherapeuten bij de cliënt in de buurt. Samen kijken we naar wat voor de cliënt de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie. Het gaat dan b.v. om reactivering, ademhalingstherapie, hulpmiddelen, aanpassingen e.d. De betrokken therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliënt en mantelzorger(s). 

 

De zorgverzekeraar

Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door de zorgverzekeraar. De cliënt is geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. Buurtzorg heeft voor het leveren van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als de cliënt een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. De cliënt betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele aanvullende diensten.

Het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt betaald door de zorgverzekeraar. Als u een herindicatie nodig heeft kan de wijkverpleegkundige van Buurtzorg vaststellen wat er aan zorg nodig is.

 

Voor de laatste ontwikkelingen kunt u ten alle tijden onze Facebook pagina in de gaten houden en voor vragen kunt u contact opnemen met ons op: 0623247195

Wilt u meer weten over Buurtzorg Hoek, neem dan contact met ons op.
06-23247195
hoek@buurtzorgnederland.com